Tjänster
         
    HR business partner
    Förändringsarbete
   
      Medarbetarrelationer
      Rekrytering
 

 

HR business partner
 

- There is at least one thing worse than fighting with allies, and that is to fight without them -
Winston Churchill

 
Interimslösningar på kortare eller längre tid

När ni behöver HR-stöd under ett specifikt projekt, befinner er mellan HR-chefer, och behöver säkerställa HR-funktionen tills en ny chef är på plats, eller kanske inte har någon egen HR-funktion, men känner att ni vill ha hjälp att inrätta en. Jag hjälper er gärna i dessa och liknande situationer.

 
Företagsövergångar och outsourcing
När ni står i begrepp att sälja, överta eller outsourca verksamhet finns det ofta behov av extra HR resurser. Jag hjälper er att säkerställa att lagar och kollektivavtal följs, med due diligence, fackliga förhandlingar och övertagande/överlämnande av personal.
 
Internationell HR
Du som är svensk chef med personalansvar i andra länder, eller en utländsk chef med personalansvar i Sverige kan ibland ha behov av ett HR-stöd med ett internationellt perspektiv. Jag har lång erfarenhet av frågor kring anställning, uppsägning, arbetslivskultur, medarbetarrelationer och gemensamma policies och processer.
 
Ledningsgruppsarbete

Jag hjälper er att göra HR- och personalfrågor till en naturlig del av ledningsarbetet, både i tider av upp- och nedgång.

 
Plzar Consulting • Väderkvarnsgatan 15 D • 753 29 Uppsala • Tel + 46-727 190 048