Om Plzar Consulting
 
Lisa Zarins

Jag har mer än 15 års erfarenhet från chefs- och specialistbefattningar i affärsnära HR-positioner i svenska och internationella organisationer, både inom både inom industri- och tjänstesektorn.

Jag är ofta anlitad i olika affärsutvecklingsprojekt för att bevaka HR- och arbetsrättsfrågor i Sverige/Norden och utomlands. Jag har jobbat med stora omstruktureringar, policy- och värdegrundsfrågor, svåra personalärenden på både chefs- och medarbetarnivå, i ledningsgrupper och med övertagande och outsourcing av verksamheter.

Jag har mycket goda kunskaper i svensk och internationell arbetsrätt, inklusive förhandlingar och kollektivavtalsfrågor.

 
Lisa Zarins
  Lisa Zarins
Tidigare befattningar
Head of HR, HR–chef och HR business partner. Tidigare befattningar har inkluderat personal- och budgetansvar både i Sverige och utomlands och affärsområdet täckt både Norden och övriga världen.
 
Branscher

IT/telecom, FMCG, tillverkningsindustri, tjänste- och kunskapsföretag, konsultverksamhet, terapeutisk verksamhet och statlig verksamhet.

 

Erfarenheter (ej rangordnade)

Outsourcing och övertagande av verksamhet
Ledarskap
Ledningsarbete
Personalutveckling
Rekrytering
Löneförhandlingar
  Förändringsarbete
Projektledning
Teambuilding
Kommunikation
Coaching
Employee engagement och motivationsarbete
Psykosocial arbetsmiljö
 
Plzar Consulting • Väderkvarnsgatan 15 D • 753 29 Uppsala • Tel + 46-727 190 048