Tjänster
         
    HR business partner
    Förändringsarbete
   
      Medarbetarrelationer
      Rekrytering
 

 

Ledarskap och organisation
 

- Behind an able man, there are always other able men -
Kinesiskt ordspråk

Värdegrundsarbete

Ibland kan de problem som chefer och organisation upplever I vardagen kopplas till otydliga riktlinjer eller att man inte riktigt identifierat den värdegrund och den ledarskapsfilosofi som skall råda på företaget. Utifrån företagets mål och affärsstrategi, kan jag hjälpa er att identifiera och implementera dessa riktlinjer och grunder.

 
Chefscoaching
Vad utmärker en bra chef? Hur kan chefen leda sig själv och sina medarbetare mot uppsatta mål? Hur behåller man balansen i livet, och skapar ett hållbart ledarskap? Genom individuell coaching kan cheferna få stöd i sin vardag. Ingen lösning passar alla, därför skräddarsyr vi tillsammans coachingen för att passa era behov.
 
Organisationsutveckling
För att nå framgång så är ett företag beroende av att ha rätt person på rätt plats i rätt tid. Till en del handlar det om att rekrytera nya talanger, men i hög grad också att se till att skapa goda förutsättningar för de som redan finns där. Att kartlägga eventuella kompetensgap, ha fungerande processer för successionsplanering och interna karriärmöjligheter är en viktig del av organisationsutvecklingen. Jag hjälper er med kartläggning, behovsanalys och att ta fram processer inom dessa områden.
 
Plzar Consulting • Väderkvarnsgatan 15 D • 753 29 Uppsala • Tel + 46-727 190 048