Tjänster
         
    HR business partner
    Förändringsarbete
   
      Medarbetarrelationer
      Rekrytering
 

 

Medarbetarrelationer    
   

- The employer generally gets the employees he deserves -
Sir Walter Raleigh

Medarbetarrelationer handlar dels om relationer mellan chef och medarbetare, dels om relationen mellan arbetsgivaren och de fackliga representanterna. Det kan kännas osäkert att navigera genom snåriga arbetsrättsliga regler, och det är lätt att fastna i funderingar om vad man får och inte får säga och göra som arbetsgivare. Hur hanterar man regelbrott, exempelvis, eller upprepade prestationsbortfall? Hur skall man resonera kring lönesättning och när man löneförhandlar?

Jag hjälper er med vägledning och rådgivning i dessa och liknande situationer, även när det gäller anställda i andra länder.

 
Plzar Consulting • Väderkvarnsgatan 15 D • 753 29 Uppsala • Tel + 46-727 190 048