Tjänster
         
    HR business partner
    Förändringsarbete
   
      Medarbetarrelationer
      Rekrytering
 

 

Rekrytering    
   

- Human resources are like natural resources;
they're often buried deep -
Ken Robinson

En rekryteringsprocess kan se väldigt olika ut. Det kan handla om annonserad rekrytering, headhunting eller intern rekrytering.

Jag hjälper er med samtliga eller enskilda delar av processen; att ta fram en kompetensprofil, utforma annonser, intervjuer, tester och kandidatutvärdering.

 
Plzar Consulting • Väderkvarnsgatan 15 D • 753 29 Uppsala • Tel + 46-727 190 048