Referenser
 

"Jag vill verkligen rekommendera Lisa. Vi har arbetat tillsammans i flera år, och hon har alltid gett ett mycket bra stöd som HR business partner. Hon är öppen, rak och tydlig och alltid lösningsorienterad I sina möten med chefer, kollegor, anställda och medarbetarrepresentanter. Hon har mycket erfarenhet av alla typer av HR-frågor, och jag har verkligen trivts med att arbeta med henne."

Mike Humphreys,
Managing director Type training division OAA
CEO Airline Services Group

"Lisa är en mycket trovärdig, engagerad och affärsorienterad HR-ledare, som bygger starka relationer med medarbetare på alla nivåer. Hon är positiv, leder och utvecklar sitt team mycket väl, och är fantastiskt rolig att arbeta med. Jag skulle väldigt gärna arbeta tillsammans med Lisa igen i framtiden.."

Stuart Allan,
Global HR director OAA
Group HR director Hammerson PLC

"Lisa var min kollega inom Unilever. Jag uppskattade verkligen hennes passion för jobbet, hon arbetade hårt för att tillgodose behoven inom HR-området. En tydlig bild av affären, och en stark personlighet i relation till kollegorna kompletterar hennes profil. Hon är mer än bara en business partner..."

Valerio Vitolo,
European HR director Unilever Production Ice cream
HR & Legal director Findus Italy

"Lisa guidade mig genom min tid som brittisk ledare för ett svensk team. Utan hennes kunskaper, ledarskap och professionalism, skulle vi inte fått se den ökning av revenue som sedan ledde till en lyckad försäljning av företaget."

Lloyd Watson,
Commercial director Type training division OAA
Aviation advisor Shell Aircraft international
 

"Jag har arbetat med Lisa I flera år, när vi båda ver medlemmar an Unilever Nordic’s HR-team. Lisa var en excellent och engagerad HR-expert och en mycket värdefull kollega, I synnerhet när jag var projektledare för ett outsourcingprojekt inom HR i fyra nordiska länder. Lisa försåg projektet med mycket värdefullt stöd, i synnerhet rörande arbetsrätt och kollektivavtal. Jag är glad att kunna rekommendera Lisa till alla typer av krävande roller inom HR-området. ."

Ilkka Korpelainen,
Project leader HR transformation Unilever Nordic
Managing director and consultant BonaDux Oy

Lisa Zarins kom til Business Sweden som interimistisk HR-chef sent 2013. Organisationen befann sig i en mycket turbulent period, och HR-organisationen hade stora svårigheter. Lisa tog sig an uppgiften med all sin entusiasm och positiva läggning för att skapa en bild av utmaningarna, och drog upp en handlingsplan för att hantera situationen. Ett år senare erkänner jag villigt att hon lyckades både med att prioritera de utmaningar som organisationen stod inför från ett HR-perspektiv. Hon såg till att dokumentation och analys kom på plats för ett rationaliseringsprogram inom organisationen, och att kommunikationen med berörda individer hanterades professionellt. Hon satte också strukturer och policies på plats för individer att växa, utvecklas och trivas på Business Sweden, och hon engagerade sig personligen i samtliga individer i sin omgivning. Lisa är en tillgång för alla företag som tror på att tillväxt kommer från medarbetare lika mycket som från produkter och tjänster, och jag kan verkligen rekommendera henne till organisationer som vill bygga en stark kultur och stabila värderingar som grund för höga prestationer och tillväxt”

Cherif Sayed,
VP, regionchef Mellanöstern & Afrika, Business Sweden

"Lisa kom in i vår organisation som interimistisk HR-chef och tog oss med storm. En storm av kompetens, kunskap och vidsträckt erfarenhet av HR-relaterade frågor. Lisa har också visat sig vara en av de mest stabila, stödjande, omtänksamma och jordnära ledare jag träffat. Hon har ett brett register av kvalitéer, där hennes förmåga att lyssna och att förstå komplexiteten i en global verksamhet med 60 kontor över hela världen har varit de viktigaste för vår organisation. Lisa har lett flera stora och utmanande projekt under sin tid här, projekt som lett till mycket positiva implementeringar och fått högt motiverade medarbetare som resultat. Jag kan verkligen rekommendera Lisa till alla organisationer som behöver support i sin HR-funktion."

Emelie  Palmér,
Handelssekreterare och landschef
Business Sweden Norge
 
Plzar Consulting • Väderkvarnsgatan 15 D • 753 29 Uppsala • Tel + 46-727 190 048