Välkommen till Plzar Consulting - din HR-partner
 
I de flesta företag står personalkostnaderna för den allra största delen av budgeten, och varje ny medarbetare som rekryteras innebär en stor investering.
Plzar consulting erbjuder kvalificerat HR-stöd inom de flesta HR-områden. Frågor vi hjälper till med är bland andra:
Är medarbetarnas mål kopplade till företagets affärsstrategi?
Säkerställs kompetensbehovet på kortare och längre sikt?
Fungerar ledarskapet på ett önskvärt sätt?
Att fundera på och arbeta med strategier inom dessa områden är ett sätt att säkerställa att ett företag får ut mesta möjliga nytta av personalinvesteringarna.
 
Vägen till framgång
För att nå framgång är ett företag beroende av att ha rätt person på rätt plats i rätt tid. Till en del handlar det om att rekrytera nya talanger, men i hög grad också att skapa goda förutsättningar för de som redan finns där.
Att kartlägga eventuella kompetensgap, ha fungerande processer för successionsplanering och interna karriärmöjligheter är en viktig del av organisationsutvecklingen.
Vi hjälper företag med kartläggning, behovsanalys och att ta fram processer för ett framgångsrikt HR-arbete.

- Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success -
Henry Ford

Plzar Consulting • Väderkvarnsgatan 15 D • 753 29 Uppsala • Tel + 46-727 190 048